Info
Club info
Wat is Taekwondo
Zelfverdediging 2015
Taekgeuk wedstr 2014
Jeugdgroep TCW
Kickboksfun jeugd
Wedstrijden
Diversen
Koreaanse Benamingen
Basistechnieken
Taekgeuk/Traptechn.
Nieuwe regels taeguk
Band strikkenTaekwondo Club Waalwijk (TCW) is al 28 jaar actief in Waalwijk en bestaat uit ongeveer 

52 leden, verdeeld in een jeugdgroep en ouderengroep.

T.C.W is club met een sterke verbondenheid, de leden kennen elkaar en er wordt op een prettige manier fanatiek en sportief getraind.

In een steeds harder wordende samenleving heeft de club zich tegenwoordig ook meer toegelegd op de zelfverdediging.

 

De Training

Een van de belangrijkste onderdelen bij TCW is de warming-up, om het lichaam d.m.v. verschillende oefeningen op werktemperatuur te brengen. Eenmaal opgewarmd begint men met rek- en strekoefeningen   om de spieren in optimale souplesse te verkrijgen.Na de warming-up wordt er verschillend per les aandacht gegeven aan de stijlfiguren, stapssparring, zelfverdediging of breektesten.Hierna wordt er aandacht besteed aan de diverse trap- stoot- en countertechnieken, gecombineerd met grote en kleine trapkussens ;en stootzakken.Waarbij er flink aan de conditie wordt gewerkt, want men kan nog zo'n mooie techniek beheersen, heeft men geen conditie dan moet men het afleggen. En als afsluiting is er de cooling down voor een fris einde.Er wordt dan ook op een hoog niveau getraind bij TCW zowel fysiek als mentaal ook wordt dan nog gedacht aan het vormen van de persoonlijk door het bijbrengen van allerlei normen en waarden.Kameraadschap en respect staan hoog in het vaandal en met een dosis enthousiasme en inzet is iedereen geschikt om Taekwondo te beoefenen.De club is aangesloten bij de TBN-bond Nederland.

 

De mogelijkheid om de trainingen te bezichten of om een paar keer vrijblijvend mee te trainen is altijd mogelijk.

Een trainingsbroek en een T-shirt voldoet als tijdelijke kleding.

 

Trainers van T.C.W. 

Deze zijn,(Sabumnim) Ad van Hulten, Wim van der Aa, Glenn van Hulten en Virgil Siwalette verzorgen de lessen en examens.

Onze trainers laten alle onderdelen van het taekwondo aan bod komen zoals stijlvormen, zelfverdediging, sparren, boksen, breektechnieken en conditietraining. Dit zijn de onderdelen die je uiteindelijk moet beheersen om de zwarte band  (1ste Dan) te halen.
Wedstrijdcoördinator /coach.  Harley Lisapaly .

 

 

 

Taekwondo club Waalwijk

TBN alsmede Taekwondo Club Waalwijk worden o.a erkend door

  • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OC&W)
  • Nederlands Olympisch Comite*Nederlandse Sport Federatie (NOC*NSF)
  • Taekwondo Bond Nederland (TBN)
  • Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
  • European Taekwondo Union (ETU)
  • World Taekwondo Federation (WTF)

   

 

 

Op 09 oktober 2013 was het zover, de uitreiking van het trainersdiploma aan Glenn van Hulten en Virgil Siwalette.

Beide nog van Harte Gefeliciteerd met het behaalde resultaat.