Info
Club info
Wat is Taekwondo
Zelfverdediging 2015
Taekgeuk wedstr 2014
Jeugdgroep TCW
Kickboksfun jeugd
Wedstrijden
Diversen
Koreaanse Benamingen
Basistechnieken
Taekgeuk/Traptechn.
Nieuwe regels taeguk
Band strikken

 

Taekwondo Club Waalwijk 

 

 

 Hoofdsponser van Wijlen info. www.Wijlen.nl

 

Trainingstijden zijn:

Jeugd:               woensdagavond van 18.45 tot 19.45 uur. 

Ouderen:           woensdag en vrijdagavond van: 19.45 tot 21.00 uur.

 

 

Trainingen worden gegeven in de Teresiaschool Wilhelminastraat 6 in Waalwijk.

 

Contributie per half jaar:

Contributie 1e helft voldoen in 1e week Januari, 2e helft in 1e week Juni.

Jeugd van 7 tot 12 jaar per half jaar             € 70. (mits trainend in deze groep)

Seniorgroep  vanaf 13 jaar                           € 80.

Inschrijfgeld eenmalig € 15,

 

meld je ook aan :  www.facebook.com/TaekwondoClubWaalwijk.

 

Voor telf info bel 06-28568490 of via email infotcw@ziggo.nl

Lidmaatschap TBN:

Deze wordt door de TBN zelf geind  zie voor meer informatie:

 http://www.taekwondobond.nl

 

Vakantieperiode's zijn:

Voorjaarsvakantie:              t/m 

Meivakantie:                        t/m 

Zomervakantie:         12.07 t/m 01-09

Herfstvakantie:          12.10 t/m 26-10

Kerstvakantie:           24.12 t/m 04-01-2015